KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Çalışanları, işin risklerine karşı korumak işverenin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeyde indirilemediği hallerde kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

KKE’ nin kendisi risk yaratmadan ilgili risk önlemeye, iş koşullarına, kullanan işçinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir.

ÜRÜN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • “CE” VE “EN” UYUMLULUĞU
  • DONANIM ÖZELLİKLERİ
  • MALZEMENİN ORTAMA GÖRE UYUMLULUĞU
  • DOĞRU MALZEME SEÇİMİ
  • MALZEMENİN KİŞİYE UYUMLULUĞU

    KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN ORTAK YÖNLERİ

  • Önemli tehlikelere karşı korumalı
  • Rahat kullanılır olmalı
  • Hareketi ve görmeyi engellememeli
  • Dayanıklı, sağlam ve kolaylıkla temizlenebilir olmalı
  • Diğer KKE’ lerin kullanımını engellememeli